Formgivning och illustration, 6-sidig folder för Ale kommun