Illustrationsmanér-test

Rymdfarkosten är gjord utifrån en annan illustratörs blyerts-skiss och alien är min egna skapelse