Formgivning av annonser och grafisk profil 1(2)

(mer om detta finns under Art Direction)